خانه / آیین نامه انظباطی

آیین نامه انظباطی

تعهد نامه اخلاقی انضباطی

دانش آموز متعهد به اجرای قوانین مدرسه و موازین اسلامی است و نسبت به انجام همه موارد زیر تعهد دارد:
· هر روز به موقع (حداقل ۱۵ دقیقه قبل از شروع مراسم صبحگاهی) در مجتمع حضور داشته و تاخیر ورود نداشته باشد.
· در مراسم صبحگاهی حضور فعال داشته و اجرای آنرا محترم بشمارد.

 • با توجه به باز بودن درب مجتمعوظیفه دانش آموز است که در اوقات کاری بدون اطلاع و موافقت مسوولین از مجتمع خارج نشود.
  · در مجتمع تنها لباس فرم را پوشیده و در این مورد تابع مقررات تربیتی و اخلاقی مدرسه باشد. ضمنا وضعیت ظاهری دانش آموز  بایستی مطابق با ضوابط آموزش و پرورش ایران باشد.
  · نظافت مجتمع و نظافت شخصی را رعایت نموده و از حمل و استفاده از اشیای زینتی مانند گردنبند – دستبند – مچبند و غیره در داخل مجتمع اکیدا خودداری نماید.
 • با سایردانش آموزان با احترام و ادب برخورد نموده و هیچگونه در گیری در داخل و خارج از مجتمع عمدا یا سهوا ایجاد نکند.
  · رعایت احترام کامل را نسبت به اولیا و مربیان مجتمع نموده، دستوراتی را که در زمینه های آموزشی، پرورشی و تربیتی بر اساس آیین نامه داخلی و یا بر اساس دستورالعملهای صادره از ادارات آموزش و پرورش مربوط ابلاغ می شود اجرا نماید.
  · در حفظ ساختمان و تجهییزات اداری – آموزشی موجود در مجتمع کوشش نموده و هر گونه زیانی که در این رابطه از سوی اینجانب متوجه واحد آموزشی شود از وجوه پرداختی بابت دیپوزیت کسر می گردد. (تشخیص نوع زیان های وارده با مسوولین مجتمع است
 • استفاده از تلفن همراه در کلاس درس به هر عنوان، ممنوع بوده و درصورت استفاده مسوولین مجتمع می توانند، تلفن همراه را گرفته و تا پایان سال تحویل ندهند.
 • مسوول حفظ و حراست اموال، وسایل و ملزومات شخصی خود می باشد.
 • بهمسایل اخلاقی توجه کامل داشته و به تذکرات مسوولین مجتمع احترام گذارد.
 • درصورتی که به دلیل بیماری و یا هر دلیل دیگری قادر به حضور در کلاس درس نباشد، بلافاصله مجتمع را آگاه ساخته و در اولین روز حضور، گواهی قابل قبول در مورد علت غیبت خود ارائه نماید. (طبق آیین نامه مدارس، تشخیص عذر موجه با مدیر مجتمع است
 • با توجه به اینکه مطالعه مستمر و انجام تکالیف درسیبه صورت روزانه، عامل اصلی پیشرفت درسی است، دانش آموز متعهد است که با انجام به موقع آن بتواند رشد چشم گیری در پیشرفت درسی خود داشته باشد.
 • هر گاه وضعرفتاری، اخلاقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموز با مقررات آموزشی و تربیتی مجتمع منطبق نباشد (با تشخیص مسوولین واحد آموزشی) به اولیای مدرسه اختیار می دهد تا طبق آیین نامه انضباطی مدارس با دانش آموز رفتار نمایند.اولیای محترم متعهد می شوند که در اجرای تعهدات فوق فرزندشان را تشویق نموده و در مواردی که به دلیل بروز مسایل انضباطی، تربیتی و یا آموزشی حضورشان در واحد آموزشی ضرورت داشته باشد، با اطلاع تلفنی و یا کتبی مسوولینمجتمع سریعا در صورت امکان در محل واحد آموزشی حضور یابند و به منظور تعالی فرزندشان از هرگونه همکاری و مساعدت با اولیای مدرسه دریغ ننمایند. در ضمن اولیای محترم در جهت اجرای مقررات، همکاری های لازم را با اولیای مدرسه داشته باشند

وظایف دانش آموزان

دانش آموزان در دوران تحصیل موظف‌اند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آن‌ها به شرح زیر است:

– رعایت شعائر دینی.

– رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاون، معلمان، مربیان و دیگر کارکنان مدرسه.

– رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسؤولین مربوط در پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه.

دانش آموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام می‌دهند، به روش‌های زیر مورد تشویق قرار می‌گیرند:
۱ تشویق شفاهی در کلاس در حضور دانش آموزان.

۲ تشویق شفاهی در مراسم آغازین در حضور کلیه‌ی دانش آموزان.

۳ تشویق کتبی و شفاهی در کلاس و اعلام آن به ولی دانش آموز.

۴ تشویق کتبی و شفاهی در حضور کلیه‌ی دانش آموزان.

۵ اعطای جایزه یا لوح تقدیر با امضای مدیر مدرسه در حضور همه‌ی دانش آموزان.

۶ تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف اداره‌ی آموزش و پرورش.

۷ معرفی برای شرکت در اردوهای تربیتی، آموزشی و فرهنگی.

۸ اعطای نشان‌های دانش آموزی برابر ضوابط مصوب شورای عالی آموزش و پرورش.

در انجام هر نوع تشویق باید موارد ذیل رعایت شود:

۱ برنامه‌های تشویقی مدرسه باید منجر به تشویق و انگیزش درونی در دانش آموزان شده و روح امید، تعاون، عشق و به کار و کوشش و جدیت را در آنان توسعه دهد.

۲ ملاک اصلی در تشویق، سعی و کوشش دانش آموز و میزان پیشرفت وی در مقایسه با وضع قبلی خود باشد.
۳ تشویق باید به گونه‌ای انجام پذیرد که علت آن برای فردی که تشویق می‌شود و سایر دانش آموزان روشن باشد.
۴ جوایزی که تهیه می‌شود باید متناسب با سن و ذوق دانش آموز باشد و ارزش آموزشی و تربیتی آن مورد توجه قرار گیرد.
۵ تشویق‌های مهم باید در پرونده‌ی تحصیلی دانش آموزان درج شود و در صورت عدم حضور اولیا به نحو مناسب به اطلاع آنان برسد.

۶ تشویق هیچ دانش آموزی نباید سبب تحقیر دانش آموز دیگری شود و در اعمال تشویق‌ها نباید تبعیض و استثنایی بین دانش آموزان قائل شد.