خانه / سخن مدیر

سخن مدیر

انسان در هر شرایط و هر موقعیت اجتماعی و در تمامی مکان ها و زمان ها درحال یادگیری هستند. در این میان مدرسه به عنوان یک فضای آموزشی ، به یادگیری افراد کمک می کند و نقش قابل توجهی در فرایند یاددهی – یادگیری دارد. بسیاری از آموزش ها پیامهای تربیتی برنامه های هنری و خلاقیتی در قالبهای مختلف و به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دانش آموزان عرضه می گردد.

آنان نه تنها با حضور در کلاسهای درس و طی آموزشهای رسمی یاد می گیرند بلکه در حین بازی و تفریح نیز با پاره ای از قوانین ، هنجارها و برنامه های تربیتی آشنا می شوند. آنها پس از یک جلسه فعالیت آموزشی دقایقی را به عنوان زنگ تفریح از کلاس خارج می شوند و مجدداً به کلاس باز می گردند ، بنابراین فضای خارج از کلاس باید قابلیت اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی را داشته باشد. هدف اصلی آموزش و پرورش ارتقای دانش ، مهارت و نگرش انسانها و کمک به رشد و تکامل همه جانبه فراگیران است و فضای آموزشی ما از شرایط و امکانات مناسبی جهت پیاده سازی این هدف برخوردارند.

موفقیت فردای شما بسیار به تصمیم‌گیری امروزتان بستگی دارد. مقطع دبیرستان تکرار‌پذیر نیست که بخواهید آزمون و خطا بکنید و در صورت اشتباه دکمه  را بزنید تا دوباره از اول شروع کنید. پس درست تصمیم بگیرید. ما فکر می‌کنیم که می توانیم در این مسیر یاری‌گر شما باشیم. البته شما نیز باید به ما نشان بدهید که با استانداردهای یک دبیرستان قوی و مطمئن همخوان هستید.

با آرزوی موفقیت روزافزون برای همه فرزندان این مرز و بوم

پریسا بدری