خانه / سخن مدیر

سخن مدیر

گویند سلام طلائی ترین کلید برای صعود به تالار آشنایی هاست پس صمیمانه ترین سلام تقدیم شما باد

هر سالی که پا به محیط مدرسه می گذاریم یک قدم نزدیک می شویم به اهداف و آرزو هایی که در سر می پروارانیم و برای به جریان انداختن الفبای ناتمام زندگی راهی می شویم و آرزوی من برای شما عزیزان این است که برای فردایی که از آن شماست در جاده پر پیج و خم علم پلی بسازید بنام آرامش برای عبور از آن و رسیدن به آینده ای بهتر و ساختن فردایی محکمتر، سبز شوید و شکوفا گردید .

عزیزان زندگی فهم معنای لحظه هاست ما در دبیرستان بدرسا برآنیم با باور لحظه ها اندیشه ها را باور کنیم، ارامش و امنیت را به ارمغان آوریم و با تلاش و کوشش و افزایش سطح بینش و تغییر نگرش، بدور از هر گونه تنش و رنجش قدمهایمان را محکمتر برداریم، چرا که شوکت ، عظمت و قدرت کشور ایران چشم به راه تلاش های ماست .

لبتان پرخنده قلبتان از مهرآکنده ، دولتتان پاینده و هرروزتان فرخنده باد

پریسا بدری

موسسو مدیر دبیرستان بدرسا

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی