خانه / مقالات آموزشی

مقالات آموزشی

غذای مناسب در شب های امتحان

بسیاری از دانش  آموزان روزهای پیش از امتحان را تا حد امکان به مطالعه می پردازند و تصور می کنند که غذا و استراحت مانع مطالعه می  شود، در صورتی که با تغذیه صحیح می  توان بازده فکری را افزایش داد. به کارگیری نکات و توصیه  های زیر توان شما …

ادامه نوشته »